Απονομή Πτυχίων 2016-2017

Απονομή Πτυχίων 2016-2017

Απονομή Πτυχίων 2016-2017 στους σπουδαστές του τμήματος κομμωτικής μας!