Εκπαιδευτικό κομμωτήριο

Κουρέματα υψηλής ποιότητας σε μικρό κόστος
εκπαιδευτικο κομμωτήριο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Στο Εκπαιδευτικό Κομμωτήριο της Σχολής μας στην Ερμού 13, οι σπουδάστριες και σπουδαστές μας έχουν την δυνατότητα να βάζουν σε πράξη τις σύγχρονες τεχνικές που έχουν διδαχτεί με την επίβλεψη του Francois και των συνεργατών του. Το εκπαιδευτικό κομμωτήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο και χρησιμοποιούνται κορυφαίας ποιότητας προϊόντα.

Το κόστος των υπηρεσίων είναι ιδιαίτερα χαμήλο, χωρίς αυτό να επηρρεάζει το τελικό αποτέλεσμα, αφού με την επίσκεψη σας βοηθάτε τους μαθητές να λειτουργήσουν σε επαγγελματικό βαθμό συμβάλλοντας έτσι στην σωστή σταδιοδρομία τους.

ΘΕΛΕΤΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ